Opracowania Specjalistyczne

dokumentacja2

Praktyczna i rzeczywista ochrona powietrza za pomocą instalacji ograniczających emisję LZO to tylko jedna z naszych specjalności. Przez ponad 20 lat naszej działalności dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, doradzaliśmy i pomogliśmy ponad 100 przedsiębiorstwom w spełnieniu wymogów formalno-prawnych w zakresie krajowego prawa Ochrony Środowiska.

Kompleksowo rozwiązujemy problemy naszych klientów, pomagając w spełnieniu wymogów formalno-prawnych. Nasi eksperci opracują dla Państwa wnioski i/lub dokumentację wymaganą do uzyskania:

  • pozwolenia zintegrowane
  • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
  • bilans masy LZO
  • operat i studium ochrony powietrza atmosferycznego
  • pozwolenia na wyprowadzanie gazów i ścieków
  • operaty wodno-prawne
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony środowiska

Tutaj możesz zapoznać się z naszymi opracowaniami Eko-Dom Opracowania 2014