Utleniacze Rewersyjno-Katalityczne (RCO)

Instalacje produkowane przez „EKO-DOM” Sp. z o.o. w Grajewie odznaczają się następującymi zaletami :

 • zwartą budową i łatwością podłączenia do pracujących już instalacji wyciągowych,
 • pracą w cyklu automatycznym bez konieczności ciągłego nadzoru,
 • stabilnym procesem utylizacji gazów, w których występują zanieczyszczenia zmienne w czasie, dzięki mikroprocesorowym układom sterowania automatycznego,
 • niskim kosztem jednostkowym procesu oczyszczania w fazie nakładów inwestycyjnych,
 • pracą w cyklu autotermicznym (bez dostarczania energii dodatkowej),
 • niewielkim poborem energii elektrycznej (praktycznie w czasie rozruchu urządzenia), pobór mocy: rozruch – 10 W/m3, eksploatacja – 0,3 W/m3,
 • możliwością wykorzystania oczyszczonego gazu jako medium grzewczego (wykorzystanie energii odpadowej).

Ze względu na zróżnicowane warunki techniczno – technologiczne w poszczególnych źródłach emisji, każda instalacja traktowana jest indywidualnie i realizowana w następującym cyklu :

 • rozpoznanie występujących zanieczyszczeń i pomiary poziomu ich stężeń oraz parametrów przepływu,
 • projekt koncepcyjny rozwiązania problemu,
 • projekt techniczny układu adaptacji istniejącej instalacji do współpracy z instalacją,
 • dostawa i montaż reaktorów wraz z elementami układów sterowniczych i przyłączeniowych,
 • rozruch technologiczny i pomiary skuteczności pracy instalacji,
 • serwis wieloletni w zakresie obsługi instalacji.

Aktualny program produkcji „EKO-DOM” Sp. z o.o. w Grajewie obejmuje cztery typy instalacji katalitycznych, których wyróżnieniem jest typ stosowanego w nich reaktorach katalitycznych, a mianowicie :

 • instalacje przeznaczone do oczyszczania gazów o stężeniu zanieczyszczeń organicznych do 6,0 g/m3,
 • instalacje przeznaczone do oczyszczania gazów o stężeniu zanieczyszczeń organicznych powyżej 6,0 g/m3,
 • instalacje przeznaczone do oczyszczania gazów o stężeniu zanieczyszczeń organicznych do 8,0 g/m3 w obecności pyłów mineralnych do 100 mg/m3 i związków siarki (CS2, H2S, SO2) współpracujące z instalacjami do odsiarczania gazów,
 • instalacje przeznaczone do oczyszczania gazów o stężeniu zanieczyszczeń organicznych poniżej 1,0 g/m3 przy zachowaniu autotermiczności procesu.

Autor: Maria Młynarska