Odzysk Ciepła

polution recycleNadmiarowe ciepło wyprowadzane przez gaz wylotowy może być odzyskiwane poprzez wymiennik ciepła lub bezpośrednio zawracane do procesu technologicznego. Rozwiązanie poniższe znacznie poprawia bilans energetyczny instalacji i wpływa w sposób istotny na koszty eksploatacji instalacji.

Katalityczne utlenianie związków organicznych jest związane z wydzielaniem ciepła. Część ciepła (równoważna co najmniej 0,5 – 1,0 g/Nm3) zużywana jest do podtrzymania temperatury złoża katalizatora na poziomie zapewniającym wysoką konwersję zanieczyszczeń. Nadmiar ciepła jest usuwany w dolnej części reaktora, co powoduje wzrost temperatury gazu wylotowego. Wzrost ten jest proporcjonalny do ciepła utleniania związku organicznego i jego stężenia. Zwykle ma wartość pomiędzy 20 a 30° na l g związku organicznego w l Nm3.

Wzrost temperatury gazu wylotowego wynika ze spalania związku organicznego w ilości przewyższającej stężenie potrzebne do zachowania autotermiczności procesu (0,5-1,0 g/Nm3).