Pomiary emisji Lotnych Związków Organicznych

readingsEKO-DOM Sp. z.o.o. przy współpracy z laboratorium pomiarowym AD STANDARD wykonuje pomiary lotnych związków organicznych (LZO) przenośnym analizatorem firmy JUM w gazach odlotowych, procesowych i powietrzu metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizowanej (FID).

Jest to metoda referencyjna, zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2004r., nr 283, poz. 2842), która pozwala na wiarygodne oznaczenie zarówno węglowodorów o dużej masie cząsteczkowej, jak i śladowych zanieczyszczeń w gazach o podwyższonej czystości.

EKO-DOM Sp. z o.o od wielu lat współpracuje z renomowanymi laboratoriami pomiarowo-badawczymi, m. in. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Polską Akademią Nauk, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować wykonanie analiz, badań i pomiarów w zakresie:

  • aktywności katalizatora;
  • charakterystykę związków metodą chromatografii gazowej
  • ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wykonanie na tej podstawie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu;
  • jakości ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi;
  • jakości gleb i wód;
  • emisji hałasu i mocy akustycznych urządzeń i instalacji;
  • emisji pól elektromagnetycznych.

Od roku 2009 współpracujemy z laboratorium pomiarowym AD STANDARD, które wykonuje pomiary emisji LZO oraz współpracuje przy tworzeniu dokumentacji.